Ceste sicer veljajo za nevarne, vseeno pa je pomembno, da so tam tudi otroci. Čeprav moraš biti v prometu previden, to še ne pomeni, da na pot ne smeš sam. Po poti, ki jo poznaš, se lahko sam odpraviš peš ali s kolesom.

Za zdravje in razvoj otrok je dobro, da v šolo hodijo peš ali s kolesom. Tako se na poti v šolo razgibajo, razvijajo svojo samostojnost in istočasno naredijo nekaj za okolje.

Razvejana mreža osnovnih šol je pri nas vsaj načeloma kar dobro prilagojena peš hoji v šolo. Namesto  da se otroci vozijo v šolo z avtom, lahko gredo sami ali v spremstvu peš ali s kolesom. Namesto, da nas skrbi za varnost na poti v šolo, jo osebno preverimo in čimprej poskrbimo, da se nevarne točke odstrani. Stvar svobode je, poudarjajo psihologi, da je otroku omogočena samostojnost. Pot v šolo je odlična priložnost za vse: za praktično učenje o okolju in zdravju, za osebni prispevek k varstvu okolja in zdravju posameznika, za spremembo lokalne prometne prakse, za urejanje varnega prostora za pešačenje in za vaje iz samostojnosti.

http://ipop.si/2013/09/02/zdrava-pot-v-solo/