Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev.

Osnovnošolci vse manj prostega časa preživljajo zunaj, tudi v šolo ne prihajajo več peš, aktivno in samostojno. Vse več jih ima prekomerno težo in čedalje manj so aktivni. Na manjšo osebno mobilnost otrok vplivajo osebnostne in socialne okoliščine v družini, prostorske lastnosti soseske ter politika šol in občin.

Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju.

Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku.

Omogočimo otrokom samostojnost in jih spodbudimo k zdravemu življenskemu slogu!

 

Aktivnosti

1. Pešbus in bicivlak
V tujini je razširjena navada, da odrasli organizirano spremljajo otroke do šole peš ali s kolesom po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku.

2. Prevoz hrane s tovornimi kolesi
Razvažanje zdrave hrane iz prehranske zadruge po šolah s tovornimi kolesi poudarja lokalni izvor hrane in uporabnost koles za prevoz tovora na kratke razdalje.

3. Razvoj kolesarskih spretnosti
Na delavnicah otroci izboljšujejo gibalno spretnost, se učijo tehnike vožnje in prometnih predpisov, izogibanja kolesarskim pastem in kulture v prometu.